top of page

תרגול רביעי

רחל זית - היגוי מהבית

לפני תחילת התרגול שבו בנחת כך שתוכלו להניע את הלשון בחופשיות.
היעזרו במראה לתרגול יעיל.


כמו בתרגולים הקודמים, גם כאן אני ממליצה לשמור על רווח בין הצלילים ולאט בהדרגה לחבר בין שני הצלילים בקצב מהיר יותר, הקרוב לקצב הדיבור שלכם. 

לפני התרגול:


הפיקו את צליל ה-אֶ ואחר כך הפיקו את צליל ה-שְ. שמרו על רווח בין הצלילים, אחר כך צמצמו את הפער והפיקו את הצלילים בקצב מהיר יותר, עד שתפיקו את המילה אֶש.


מצורפת לכם רשימת מילים רלוונטית. תרגלו לפי ההנחיה שלעיל. 


אתם מוזמנים גם כאן להוסיף מילים משלכם.


בהצלחה!

רחל זית - היגוי מהבית - תרגול רביעי
bottom of page