top of page
רחל זית - היגוי מהבית

תזכורת: 


שבו בנחת כך שתוכלו להניע את הלשון בחופשיות.
היעזרו במראה לתרגול יעיל.
אל תמהרו להתקדם!


לפני התרגול:


בשלב זה צליל ה-שְ יופיע באמצע מילה. אפשר להגות את שלב זה כמו ש בסוף מילה המחוברת ל-ש בתחילת מילה. באופן הבא: 


ח-שְ + שָ-ה:  בהתחלה הגו את המילה באיטיות עם רווח ברור בין שני הצלילים. אחר כך באיטיות ובהדרגה הצמידו ביניהם עד שתגיעו לקצב ההגיה הטבעי שלכם. 
1. ח—שְ + שָ-ה
2. חשְ + שְה
3.חשָה


מצורפת לכם רשימת מילים רלוונטית, תרגלו לפי ההנחיות.

ושוב - אתם מוזמנים להוסיף מילים משלכם.

תרגול חמישי

רחל זית - היגוי מהבית - תרגול חמישי
bottom of page