top of page
רחל זית - היגוי מהבית

הגעתם לשלב בו אתם מצרפים מילים בהן מופיע הצליל ש, ומרכיבים צירופים ומשפטים.


גם כאן, אני ממליצה שלא למהר. קראו את הצירופים והמשפטים לאט (אפילו בהגזמה), וזאת כדי לאפשר לכם להגות את צליל ה-ש כראוי.

 

ככל שתרבו לתרגל תוכלו להעלות את קצב ההגייה, עד שתקראו את הצירופים והמשפטים בקצב הטבעי שלכם.

הרעיון הוא להוסיף מילה חדשה למילים שאתם כבר מכירים מהתרגולים הקודמים, באופן הבא:


אי שָם   
היו שָלום
שָמיים כחולים

והינה לכם זוגות מילים עם הצליל ש בשתיהן:


שבת שלום
השוטר שרק
שתינו שוקו

בשלב הבא, חברו את המילים ליצירת משפט, באופן הבא:


האישה שתתה שוקו חם
שלומית מקשטת את השָל

רשימות המילים מצורפות לכם בתחתית העמוד. מוזמנים לשנות ולבנות לכם משפטים משלכם.

קדימה, תרגלו!

רחל זית - היגוי מהבית

תרגול שישי

bottom of page