top of page
רחל זית - היגוי מהבית

לפני תחילת התרגול שבו בנחת כך שתוכלו להניע את הלשון בחופשיות.
היעזרו במראה לתרגול יעיל.


לפני התרגול:


הוסיפו לצליל ה-שָ את הצליל מְ.

בהתחלה שמרו על רווח בין הצלילים.

אחר כך צמצמו את הפער והפיקו את הצלילים בקצב מהיר יותר, עד שתפיקו את המילה: שָם.


מצורפת לכם רשימת מילים רלוונטית. תרגלו לפי ההנחיה שלעיל. 


אני ממליצה לשמור על רווח בין הצלילים ולאט בהדרגה לחבר בין שני הצלילים בקצב מהיר יותר, הקרוב לקצב הדיבור שלכם. 


אתם כמובן מוזמנים להוסיף מילים משלכם.


בהצלחה!

רחל זית - היגוי מהבית - תרגול שלישי

תרגול שלישי

bottom of page